Nyheder / Bilsalg 18. juni 2024

Varebilsalget voksede igen i maj

image description

Maj blev endnu en måned med vækst til varebilsalget, der lå 21 procent over niveauet for 2023. Samtidig bliver både varebiler, lastbiler og busser grønnere.

Varebilsalget er steget hver måned i 2024, og stigningen fortsatte i maj med 2.802 nye varebiler, hvilket svarer til en fremgang på 21,1 procent sammenlignet med maj 2023. Elvarebilerne vinder stadig mere frem og udgjorde i maj 11,5 procent af salget.

Varebilsalget fortsætter de gode takter, og det er forrygende at se, at de eldrevne køretøjer får bedre og bedre vejgreb på markedet. Udviklingen går den rigtige vej, men der er fortsat brug for politiske initiativer, der kan skabe gode rammer for den videre grønne omstilling af varebilerne,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for Mobility Denmark (tidl. De Danske Bilimportører).

Der blev registreret 409 nye lastbiler i maj, hvilket svarer til et fald på 17,2 procent sammenlignet med sidste år. Antallet af nyregistrerede lastbiler ligger dog stabilt år til dato med en lille stigning på 2,1 procent. Andelen af ellastbiler ligger også på samme niveau som maj måned sidste år.

“Vi er glade for, at lastbilerne holder det gode tempo fra sidste år, på trods af et mindre fald i denne måned.  Derudover er det vigtigt for den grønne omstilling, at der kommer skub i udrulningen af el-lastbilerne, hvor vi forventer en stigning, når den nye støttepulje får effekt,” siger Mads Rørvig, adm. direktør i Mobility Denmark.

Mobility Denmark udsender hver måned en pressemeddelelse om salget af varebiler, lastbiler og busser i Danmark på baggrund af data fra bilstatistik.dk


Varebilsalget stiger igen i maj

Varebilsalget har været i fremgang gennem de første fire måneder af året, og tendensen fortsatte i maj måned. I maj trillede der 2.802 nye varebiler ud på de danske veje, hvilket er 489 flere end i maj sidste år. Det betyder, at salget af varebiler er steget med 21,1 procent, hvilket bringer den samlede stigning år til dato op på 27,1 procent sammenlignet med sidste år.

Hver 10. nye varebil er eldreven

I maj måned blev der solgt 321 elvarebiler, hvilket svarer til en andel på 11,5 procent. Det er en stigning på 1,6 procentpoint i andelen sammenlignet med maj 2023, hvor elvarebilerne udgjorde 9,8 procent. Det er også højere end elandelen år til dato, som ligger på 10,9 procent. Det betyder også, at mere end hver tiende nye varebil, ikke bare i maj, men i hele 2024, kører på el.

Dieselvarebiler er dog fortsat de mest populære. Der blev registreret 2.366 dieseldrevne varebiler i maj måned, og de udgjorde dermed 84,4 procent af salget. Benzinvarebilerne udgjorde 2,6 procent af nyregistreringerne, mens de andre drivmidler alle udgjorde under én procent.

De mellemtunge varebiler fylder mest på markedet

I maj 2024 skete der et mindre skift i fordelingen af varebilernes vægtklasser. Salget af varebiler i den mellemtunge vægtklasse (2.501-3.490 kg) steg på bekostning af varebiler i den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg), som oplevede et fald i salget. Der blev solgt 1.664 varebiler i den mellemtunge vægtklasse i maj, og de udgjorde dermed 59,4 procent af markedet. Det betyder også, at salget i denne klasse er steget med 5,2 procentpoint sammenlignet med maj 2023. Salget i den lettere vægtklasse er tilsvarende faldet med 5,9 procentpoint, og de udgjorde den mindste andel af markedet i maj 2024 med 17,1 procent. Salget i den tunge vægtklasse (over 3.491 kg) oplevede en mindre fremgang på 0,7 procentpoint sammenlignet med maj sidste år, og i maj 2024 udgjorde klassen 23,5 procent af de nyregistrerede varebiler.

Lastbilssalget i maj

I maj blev der indregistreret 409 nye lastbiler i Danmark. Det er 85 færre end i maj 2023, og der er derfor sket en tilbagegang i salget på 17,2 procent. År til dato ligger antallet af nye lastbiler forholdsvis stabilt sammenlignet med sidste år med en lille fremgang på 2,1 procent.

Andelen af diesellastbiler stiger

Hovedparten af de nye lastbiler, der kørte på vejene i maj, var diesellastbiler. De dieseldrevne lastbiler talte 381 nyregistreringer, og de udgjorde derfor 93,2 procent af lastbilssalget i maj. Det er en stigning på 5,5 procentpoint sammenlignet med maj 2023. Fremgangen i diesellastbiler er dog ikke sket på bekostning af de eldrevne lastbiler, som vedholder samme niveau som sidste år. Den kommer i stedet fra de øvrige drivlinjer, som alle falder, da der kun blev solgt diesel- og ellastbiler i maj måned.

Der blev solgt 28 ellastbiler i maj 2024, og de udgjorde derfor de resterende 6,8 procent af markedet. I maj 2023 udgjorde de eldrevne lastbiler 7,1 procent, og der er derfor kun sket en mindre variation i elandelen.

De tunge lastbiler sidder tungt på markedet

Andelen af lastbilerne i den mellemtunge vægtklasse (16-24 ton) oplever tilbagegang sammenlignet med sidste år, mens de andre vægtklassers andele stiger. Det medvirker til, at lastbilerne i den tunge vægtklasse (over 24 ton), der også havde den største andel sidste år, nu fylder endnu mere på markedet. Der blev solgt 271 lastbiler i den tunge vægtklasse i maj, hvilket svarer til en andel på 66,3 procent. Det er en fremgang på 3,9 procentpoint sammenlignet med maj 2023. Også salget af lastbiler i den lettere vægtklasse (op til 16 ton) oplevede en stigning på 4,1 procentpoint i markedsandelen, og de udgjorde 12,2 procent af de nyregistrerede lastbiler i maj. Modsat faldt andelen af de nye lastbiler i den mellemtunge vægtklasse til 21,5 procent af nyregistreringerne, hvilket er et fald på 8 procentpoint sammenlignet med samme periode sidste år.

Bussalget fordobles

Bussalget steg markant i maj måned. Måneden bød på 96 nye busser, hvilket svarer til en stigning på 118,2 procent sammenlignet med maj 2023. Det er samtidig også det højeste antal nye busser på én måned siden juli 2022. Elandelen i bussalget ligger på 87,5 procent.

Dog skal der som altid tages forbehold for, at der generelt sælges relativt få enheder i bussalget, og at salg ofte sker i større partier. Derfor er analyserne baseret på et mindre datasæt sammenlignet med varebiler og lastbiler.

Pressefoto

Klik her

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: Mobility Denmark

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk

Yderligere oplysninger

Citater mv.
Mads Rørvig
Adm. direktør
Data
Kristine Bonnerup Vind
Konsulent

Fakta 

Mobility Denmark repræsenterer bilproducenter, bilimportører, ladeoperatører, samt finansierings- og leasingselskaber.

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: Mobility Denmark

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk