Mobility Denmark kæmper for at fremme rammevilkår for udlån og leje af køretøjer, som er et vigtigt skridt mod en mere fleksibel og bæredygtig mobilitet.

For mange danskere kan fire faste hjul med fordel skiftes ud med mange fleksible hjul, og her er det centralt at sørge for bred tilgængelighed af delebiler. Delebilerne har den fordel, at de kan servicere forskellige behov på forskellige tidspunkter og tilbyder stor fleksibilitet.  

I de store byer holder en stor del af bilerne stille på samme parkeringsplads fra mandag til fredag, fordi de kun bruges i weekenden. Det lægger pres på de i forvejen overbesøgte p-pladser og bidrager til trængsel. 

En delebil med fast stamplads erstatter mindst seks private biler og letter presset på byrummet. Mobility Denmark forslår, at delebiler generelt får forbedrede parkeringsforhold.  

En af de mest effektive metoder til at opnå dette er ved at allokere specifikke parkeringspladser og evt. ladestandere til delebiler i landets kommuner. Det vil gøre det nemmere for brugere at finde og tilgå delebiler samt øge synligheden og tilgængeligheden af delebilsordninger. Dermed vil flere borgere opmuntres til at overveje delebiler som deres mobilitetsløsning. 

Når delebiler erstatter så mange private biler, bør de være undtaget kontrolafgifter i landets kommunerne medmindre de er til direkte gene for trafikken.   

Det er desuden afgørende, at lovgivningen understøtter fleksible udlejningsløsninger, så det bliver lettere for både udbydere og brugere at drage fordel af disse tjenester. Konkret kan det være momsfritagelse af erhvervet eller offentlige tilskud til delebilsordninger.