PRIVATLIVSPOLITIK FOR DE DANSKE BILIMPORTØRER

Her kan du læse, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Alle slags oplysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til dig, er personoplysninger. De oplysninger, som vi behandler, kan vi have fået fra dig eller fra andre i forbindelse med dit arbejde hos en af vores medlemmer, i forbindelse med at du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, i forbindelse med din ansøgning om et job hos os eller ved besøg på vores hjemmeside.

 1. Dataansvarlig

Mobility Denmark er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om medlemmer og deres kontaktpersoner, samarbejdspartnere, besøgende på vores hjemmeside og andre parter. Vi sørger for, at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:

Mobility Denmark

CVR-nr.: 67794117

Rådhuspladsen 16

1550 København V

Telefon: 39162323

 1. De forskellige typer af behandling

Nedenfor redegøres for til hvilke formål, vi behandler dine personoplysninger.

2.1.       Job

Hvis du søger et job hos os, behandler vi de almindelige personoplysninger, som du selv har givet os eller personoplysninger fra andre, som du har samtykket til, at vi må kontakte. Det gør vi, for at vi kan vurdere din ansøgning og dig. Vi gemmer alle ansøgninger i en periode på op til maksimalt tre år efter ansøgningsfristen, så vi kan være sikre på, at vi finder den rette kandidat til stillingen og dokumentere rekrutteringsforløbet.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse. Vores legitime interesse er at læse din ansøgning og vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen.

Når du er ansat hos os, kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores HR-privatlivspolitik. Når du ikke længere er ansat hos os, opbevarer vi som udgangspunkt dine oplysninger i en periode på fem år efter fratrædelse. Dog kan der være særlige omstændigheder, som gør, at vi er forpligtet til at opbevare dem i en længere periode.

 • Medlemmer og politisk interessevaretagelse

Når du er medlem hos os, behandler vi almindelige personoplysninger om dig eller dine ansatte i form af navn, adresse, e-mailadresse, arbejdsplads, stillingsbetegnelse, telefonnummer, arbejdssted. Formålet med vores behandling af disse personoplysninger er at kunne varetage dine interesser.

Hvis du er medlem hos os eller ansat hos vores medlem, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. De legitime interesser vi forfølger, er at yde den bedste service for vores medlemmer og varetage medlemmernes interesser.

Vi sletter personoplysningerne 10 år efter, at medlemskabet er ophørt, eller 10 år efter den ansatte hos vores medlem er fratrådt, hvis dette måtte ske før. Bogføringsmateriale opbevares i 5 år plus løbende regnskabsår.

 • Nyhedsbreve

Som medlem, som ansat hos vores medlem eller interessent, fx hvis du er journalist, modtager du vores nyhedsbrev per mail. I den forbindelse behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn og e-mailadresse. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er, at vi kan levere vores nyhedsbreve til dig.

Til brug for vores udsendelse af nyhedsbreve til dig, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage nyhedsbreve fra os og i 2 år derefter eller i 2 år efter, at du er fratrådt din stilling hos vores medlem.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at oplyse vores medlemmer og andre interessenter om relevante nyheder inden for branchens område.

 • Henvendelser

Hvis du kontakter os via e-mail eller på en anden måde, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af dit navn, e-mailadresse og eventuelle andre personoplysninger, som fremgår af din henvendelse.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne modtage, følge op på og svare på din henvendelse.

Vi opbevarer som udgangspunkt din henvendelse i seks måneder. Der kan dog være særlige omstændigheder, som gør, at vi er forpligtet eller berettiget til at opbevare din henvendelse i længere tid.

 • Hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside www.mobility.dk, opsamler vi data om dig for at kunne lave statistik, optimere hjemmesiden, benytte huskefunktioner og målrette markedsføring. Vi behandler blandt andet følgende:

 • Din IP-adresse, som anvendes til statistiske formål og remarketing,
 • Dit operativsystem og din browserversion, som anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden,
 • Dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden, som udelukkende anvendes til statistiske formål,
 • Vi placerer cookies på din enhed, herunder tredjeparts-cookies. Se mere i vores cookiepolitik,
 • Data videregives til tredjeparter som LinkedIn, Twitter og Facebook for at få gennemført statistik eller målrette remarketing.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, der fungerer optimalt. Derudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

 1. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til vores databehandlere, rådgivere (eksempelvis advokat), andre eksterne leverandører eller samarbejdspartnere, der bistår os med forskellige ydelser samt offentlige myndigheder, herunder SKAT og domstolene.

 1. Overførsel af personoplysninger til tredjelande

I visse tilfælde overfører vi dine personoplysninger til modtagere i tredjelande. Dette sker, når vi gør brug af databehandlere uden for EU. Overførselsgrundlaget er EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller andre fornødne garantier i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46. Du kan kontakte info@mobility.dk, hvis du ønsker at modtage en kopi af det relevante overførselsgrundlag.

 1. Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til info@mobility.dk. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for din tilbagetrækning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 1. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til indsigelse
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du sende en e-mail til info@mobility.dk.

 1. Klage til datatilsynet

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynet her: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00 eller via e-mail dt@datatilsynet.dk.

 1. Har du spørgsmål?

Hvis du har nogen spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at sende en e-mail til info@mobility.dk.