Lastbiler står for 12 procent af Danmarks CO2-udledning, og grønne initiativer til omstilling kan derfor effektivt skabe store CO2-reduktioner.

I dag består kun 1 procent af den danske lastbilbestand af elektriske lastbiler. En af hovedårsagerne til dette er, at elektriske lastbiler er dyrere end lastbiler på fossile drivmidler. Dog er der stort potentiale for at gøre den tunge transport mere grøn. 45 procent af godstransporten i Danmark kører under 300 kilometer om dagen, og her vil omstillingen til el være relativt ukompliceret, fordi fx ellastbiler dermed kan nøjes med at lade om natten.  

Mobility Denmark støtter derfor op om den nye pulje til grønne lastbiler, som er et enormt vigtigt initiativ, der vil bidrage til markant flere grønne lastbiler på de danske veje. Den kommende opgave bliver at sikre, at ordningen holdes simpel, så den bliver tilgængelig for alle typer af vognmænd, og så midlerne i puljen kan gå til grøn omstilling af lastbiler frem for unødigt bureaukrati.  

Ydermere foreslår Mobility Denmark at udvide miljø- og nulemissionszoner, så der stilles strengere krav til, hvor udledningstunge lastbiler kan køre. Det vil skubbe på udviklingen og gøre grønnere lastbiler mere attraktive.