Morgendagens biler

Nye biler bliver gradvist mere automatiserede, hvilket skaber nye muligheder for persontransport. På denne side kan du blive klogere på udviklingen frem mod "selvkørende" biler, og hvilke fordele, der er knyttet til automatiseringen af morgendagens biler.

 

Hvad er automatiseret kørsel?

Der er forskellige niveauer indenfor automatiseret kørsel. Begyndende med teknologi, der assisterer chaufføren med styring, acceleration og/eller bremsning, til systemer der næsten overflødiggør mennesket bag rattet. På det højeste niveau af automatisering kan bilerne selv mærke og tolke deres omgivelser, foretage selvstændige beslutninger og reagere, uden at være afhængig af et menneske.


Hvilke niveauer af automatiseret kørsel findes der?

Allerede i dag er der flere systemer på markedet med forskellige niveauer af automatisering. Disse systemer kan betragtes som trædestenene mod førerløse biler.

Assisteret kørsel inkluderer basale systemer, der anbefaler manøvrer til chaufføren og udvider førerens sensoriske opfattelse (f.eks. registrering af blinde vinkler). Herudover kommer mere avancerede aktive sikkerhedssystemer, der automatisk griber ind, såsom automatisk nødbremse (AEB) og vejbaneassistent (LKA), der overtager sikkerhedskritiske funktioner i farlige situationer.

Automatiseret kørselsteknologi er i stand til at varetage alle dynamiske køreopgaver i specifikke situationer. Tænk for eksempel på en autopilotfunktion til motorvejskørsel, som kan aktiveres af føreren, og få bilen til selv at overhale og skifte kørebane.

Målet er autonome (”selvkørende”) biler, hvor bilerne selv kan håndtere den fulde køreoplevelse fra start til slut, uden behov for en chauffør.


Hvad er fordelene ved automatiseret kørsel?

Automatiseret kørsel er en af de største teknologiske fremskridt, hvad angår transport af mennesker og varer, og teknologien er med til at omforme fremtidens mobilitet i Europa. Når teknologien er fuldt integreret i hele transportsystemet, forventes automatiseret kørsel at bidrage væsentligt til at forbedre samfundet på særligt fire områder:

Hvordan når vi til automatiseret kørsel?

Inden automatiserede biler bliver et almindeligt syn på vores veje skal Europa:
  • Fremme forskning og udvikling i automatiserede kørselsteknologier og standarder.
  • Gennemgå, tilpasse og harmonisere alle relevante regler for at skabe den rigtige juridiske ramme for implementeringen.
  • Opgradere og tilpasse den fysiske og digitale vejinfrastruktur, så den kan interagere med de automatiserede systemer.
  • Fortsætte med at udføre storskalatest af automatiserede systemer på åbne veje på tværs af EU.
  • Styrke samarbejdet mellem alle interessenter og få politisk støtte til fremme af teknologiens implementering.
  • Informere og uddanne offentligheden i automatiserede køretøjer.
Bilproducenterne vil:
  • Videreudvikle den automatiserede kørselsteknologi og dens praktiske anvendelse.
  • Give den nødvendige tekniske ekspertise til at understøtte lovgivningsprocessen.


Connectivity forbedrer automatiseret kørsel

Connectivity handler om udveksling af information mellem køretøjer, der er tæt på hinanden, infrastrukturen omkring dem og den store verden. Connectivity muliggør mange af den automatiserede kørselsteknologis funktioner og er med til at forbedre de aktive sikkerhedsfunktioner og avancerede førerassistentsystemer (ADAS).

Connectivity giver tilmed endnu flere sensoriske muligheder og kan være med til tidligere at opfange farlige situationer, som ikke detekteres af bilens andre sensorer, f.eks. modkørende biler, der kommer rundt om et hjørne.

Connectivity muliggør også kørselsformer som ”platooning”, hvor to eller flere lastbiler kan køre i en tæt konvoj ved hjælp af ADAS (”Advanced Driver-Assistance Systems”).


Vejsikkerhed

Automatiseret kørsel har et stort potentiale til at kunne forbedre sikkerheden på vores veje. Faktisk er mange af nutidens aktive sikkerhedsteknologier allerede i gang med at forberede chauffører og andre trafikanter på en fremtid, hvor bilerne kører selv.


Forskning og udvikling

Den europæiske bilsektor bruger € 62 mia. på forskning og udvikling om året, hvilket gør sektoren til EU’s førende investor i R&D med 33% af de samlede udgifter. Automatisering er en af de vigtigste områder indenfor innovation i bilindustrien, hvilket gør udviklingen af automatisererede kørselssystemer til en vigtig faktor for fremtidens bilindustri i Europa. Forsknings- og testprojekter med fokus på automatiseret kørsel giver et kraftigt løft af bilfabrikanternes teknologiske konkurrenceevne og hjælper branchen med at bevare sin position som kilde til vækst og jobskabelse.


Morgendagens mobilitet og transport

Ny tilgang til biler

Automatiseret kørsel er et paradigmeskift, der vil ændre den måde, vi oplever vejtransport på. Efterhånden som automatiseringen videreudvikles vil føreren gradvist kunne foretage sig aktiviteter, som ikke er relateret til kørslen såsom læsning, streaming, arbejde osv. Når bilerne bliver fuldstændigt autonome, vil føreren være overflødig. Dermed bliver der plads til yderligere innovation med hensyn til mobilitet og underholdning.

Integreret mobilitet

Automatisering yder et positivt bidrag til bæredygtig transport ved at tilbyde nye mobilitetsløsninger, der kan integreres i et enkelt ‘Mobility as a Service’ (MaaS) økosystem. Det giver byer og regioner mulighed for at tilbyde transporttilbud, der kombinerer offentlig og privat transport med høj kapacitet og individuelle mobilitetsløsninger, der passer til forskellige og foranderlige behov. Integreret mobilitet hjælper med at nå vigtige samfundsmæssige mål såsom tilgængelighed, inklusion og bæredygtighed.

Forbedret adgang til transport

Automatiserede biler vil øge udbuddet af transporttilbud, samtidig med at omkostningerne hertil reduceres. Det gælder især i områder med lav befolkningstæthed, hvor busruter kan være udfordret på rentabiliteten. Endvidere vil automatisering øge mulighederne for mennesker med begrænset mobilitet, som ikke er i stand til at køre selv eller komme hen til et busstoppested på egen hånd.

Godstransport

Automatiseret kørsel og connectivity revolutionerer også godstransporten. I dag kan lastbiler ”platoone”, dvs. kobles sammen til en konvoj via tilslutningsteknologi og ADAS. Chaufføren i den forreste lastbil leder konvojen. De følgende lastbiler reagerer og tilpasser sig automatisk den forreste lastbils bevægelser. I fremtiden vil lastbiler være helt selvkørende og transportere varer over hele Europa uden behov for chauffører, hvilket vil skabe nye muligheder for logistikbranchen.

 

Læs mere om udviklingen af selvkørende biler i ACEA’s
Roadmap for the deployment of automated driving in the European Union