Det skal være mindst lige så attraktivt at køre i elbil som i fossilbil

Det kræver, at der ikke er for langt mellem ladestanderne, så opladning bliver let tilgængeligt, og at markedet for opladning er præget af konkurrence og gennemsigtighed.

I Danmark er der over 730.000 danske familier med bil, der bor i etagebolig, rækkehus eller lignende, og som derfor ikke alle har mulighed for at opsætte deres egen ladeboks. De er derfor afhængige af den offentligt tilgængelige infrastruktur, når de skal oplade elbilen. Selvom der hver måned kommer nye offentligt tilgængelige ladestandere, har udrulningen svært ved at følge med udviklingen i antallet af elbiler i Danmark. Det betyder, at der kan være langt mellem de ledige standere. Der er også stor geografisk variation i antallet af tilgængelige ladestandere, hvilket kan begrænse adgangen til opladning i dele af landet.  

For at sikre at opladning er tilgængeligt for alle, foreslår Mobility Denmark at give “laderet” til de danske familier med bil, der ikke har egen parkering, og dermed ikke har mulighed for at opsætte egen ladeboks. Hvis borgeren gør brug af sin laderet, skal kommunerne sørge for ladestandere i nærheden. Kommunerne skal lave udbud, som private aktører kan byde ind på. Det sikrer, at opsætningen af ladestanderne finansieres af private aktører til den laveste pris eller med direkte tilskud til kommunekassen. 

 

Udover tilgængeligheden af opladning, er der også udfordringer med konkurrence på lademarkedet, hvor enkelte aktører sidder på en meget stor del af markedet. Det medfører, at prisen for opladning for nogle forbrugere er væsentligt højere end nødvendigt. Samtidig er der lav gennemsigtighed, da det kan være svært for forbrugerne at gennemskue, hvad de betaler for en opladning, og hvilken ladeløsning der er den bedste for dem. 

Mobility Denmark støtter Konkurrencerådets syv anbefalinger til at forbedre konkurrencen på lademarkedet. Mobility Denmark opfordrer beslutningstagerne til at tage alle anbefalingerne alvorligt, især et midlertidigt forbud mod bundling af ude- og hjemmeladning, samt minimum to aktører på rastepladserne langs motorvejen.  

På trods af Konkurrencerådets klare anbefaling planlægger Vejdirektoratet kun at tildele opgaven til én operatør, når der er under 16 ladepladser på en rasteplads. Her modarbejder en statslig styrelse et sundt lademarked mod bedre vidende og skaber lokale monopoler.  Det er i forbindelse med koncessionerne ekstra kritisabelt, at der i udbudsmaterialet vil være krav om salg af brændstof på rastepladserne i forbindelse med salg af opladning til elbiler. Det vil udelukke 90 procent af aktørerne fra at byde på opgaven.