Nyheder / Bilsalg 9. juli 2024

Rekordhøjt lastbilssalg og vækst i første halvår

image description

I den første halvdel af 2024 var der fart på vare- og lastbilssalget, og begge områder oplevede en markant vækst sammenlignet med 2023. Samtidigt nåede antallet af solgte lastbiler et rekordhøjt niveau i juni måned.

Igennem det første halvår af 2024 har der været vækst i varebilssalget i alle seks måneder. Udviklingen fortsatte i samme positive spor i juni, hvor der blev registreret 2.744 nye varebiler i Danmark. Det svarer til en mindre stigning på 3,8 procent sammenlignet med juni 2023. Juni måned sætter således et punktum for det første halve år af 2024, hvor varebilssalget er steget med 22,3 procent sammenlignet med første halvdel af 2023. Samtidig steg elandelen af varebiler med 1,3 procentpoint, sådan at 11 procent af de nye varebiler i de seks første måneder af 2024 var eldrevne.

Vi er meget glade for, at der er masser af vækst i varebilssalget, der har haft et rigtig godt halvår. Den grønne omstilling af området triller også langsomt afsted, men det er vigtigt, at der kommer endnu mere tempo på,” siger Mads Rørvig, adm. direktør i Mobility Denmark.

I juni måned kørte der 842 nye lastbiler på vejene, og juni 2024 var derfor den bedste salgsmåned i mere end 10 år. Lastbilssalget i første halvdel af 2024 var generelt præget af fremgang. Der blev indregistreret 2.917 nye lastbiler i de første seks måneder af 2024. Til sammenligning blev der registreret 2.503 lastbiler i det første halvår af 2023, og salget er derfor steget med 16,5 procent. 196 af de nye lastbiler var eldrevne, og de udgjorde derfor 6,7 procent af salget i de første seks måneder af året. Det er kun 40 flere end sidste år, og elandelen i lastbilssalget er kun steget med 0,5 procentpoint.

Der har været fart på salget af nye lastbiler i 2024, og juni måned satte ny rekord for gode salgstal. Vi forventer, at den nye pulje til grønne lastbiler, der kommer til august, vil have en positiv indvirkning på den fremtidige udvikling. Den vil bidrage til at opretholde de gode takter i lastbilssalget, og så vil den for alvor sætte tempo på den grønne omstilling på området, så vi får flere ellastbiler ud på de danske veje,” siger Mads Rørvig, adm. direktør i Mobility Denmark.

Mobility Denmark udsender hver måned en pressemeddelelse om salget af varebiler, lastbiler og busser i Danmark på baggrund af data fra bilstatistik.dk

Seks måneder med fremgang i varebilssalget

Det første halvår af 2024 har budt på vækst i varebilssalget i alle månederne. I juni blev der indregistreret 2.744 nye varebiler, som svarer til en stigning på 3,8 procent, sammenlignet med juni 2023. I første halvår er antallet af nye varebiler steget med 22,3 procent, sammenlignet med samme periode sidste år, da der blev solgt 2.814 flere varebiler i 2024.

Stabil drivmiddelfordeling

Der er kun få, mindre ændringer i drivmiddelfordelingen i første halvår af 2024 sammenlignet med første halvår af 2023. Dieselvarebilerne er fortsat de mest populære, og de udgør hele 82 procent af markedet. De eldrevne varebiler er de næstmest foretrukne, og de udgør lige knap 11 procent af markedet. El- og diesellastbilerne er de eneste drivmidler, der har oplevet fremgang sammenlignet med samme periode sidste år. Dieselvarebilernes andel er steget med 1 procentpoint, mens elvarebilerne er steget med 1,3 procentpoint. Der var mindre fald i de resterende typer af drivmidlers andel. Tilbagegangen var størst i benzindrevne varebilers andel, som faldt med 1,3 procentpoint.

De mellemtunge varebiler bliver mere populære

Varebilerne i den mellemtunge vægtklasse (2.501-3.490 kg) udgjorde en større andel af salget end tidligere i den første halvdel af 2024. I denne periode sidste år var den mellemtunge vægtklasse også den mest populære og udgjorde 50,3 procent af varebilssalget, men i de første seks måneder af 2024 er andelen steget med 5,8 procentpoint. Det betyder, at varebilerne i den mellemtunge vægtklasse indtil videre udgør 56,1 procent af varebilssalget i år. Modsat er andelen, som varebilerne i den lette vægtklasse (op til 2.500 kg) udgør, faldet med 6,4 procentpoint siden sidste år. De lette varebiler udgjorde i første halvår 2024 19,5 procent af salget. Sidste år var varebilerne i den lette vægtklasse de næstmest foretrukne varebiler, men den position overtager varebilerne i den tunge vægtklasse (over 3.491 kg) i 2024. De tunge varebiler udgjorde i de seneste seks måneder 24,4 procent af salget, og vægtklassen har kun oplevet en mindre forskydning sammenlignet med 2023.

Bedste lastbilssalg i 10 år

De seneste seks måneder har budt på fremgang i lastbilsalget. Selvom der har været tilbagegang i enkelte måneder, er antallet af nyregistrerede lastbiler steget med 16,5 procent sammenlignet med første halvdel af 2023. Juni måned var den bedste salgsmåned i mere end 10 år, da der blev indregistreret 842 nye lastbiler. Det er en stigning på 79,1 procent sammenlignet med juni 2023.

Grønne lastbiler får hjælpende hånd

Selvom de dieseldrevne lastbiler både dominerede markedet sidste år og i år, vinder de stadig større terræn. Andelen af diesellastbiler er steget med 3 procentpoint siden første halvår af 2023, og i den første halvdel af 2024 udgjorde de 93,2 procent af markedet. Andelen af ellastbiler ligger stabilt sammenlignet med sidste år, med en mindre forskydning på under et procentpoint. Ellastbilerne udgør 6,7 procent af markedet, men den nye pulje til grønne biler, der kommer til august, vil højst sandsynligt drive elandelen højere op.

Små forskydninger i vægtfordelingen

Fordelingen i lastbilernes vægtklasser er stort set uændret i forhold til sidste år. Lastbilerne i den tunge vægtklasse (over 24 ton) havde fortsat den største andel på markedet og udgjorde 64,5 procent af salget i første halvdel af 2024. Lastbilerne i den mellemtunge vægtklasse (16-24 ton) udgjorde i samme periode 24,8 procent af salget. I begge vægtklasser er forskydningen mindre end et procentpoint sammenlignet med første halvår 2023. Der er sket en mindre fremgang i andelen af lastbilerne i den lettere vægtklasse (op til 16 ton), som er steget med 1,4 procentpoint. De lette lastbiler udgjorde 10,6 procent af salget i de seneste seks måneder.

Forrygende halvår i bussalget

Bussalget i 2024 har været præget af vækst. Alle seks måneder af året har budt på fremgang sammenlignet med 2023. I første halvdel af 2024 er der blevet indregistreret 351 nye busser, mens der i første halvdel af 2023 kun blev registreret 186 busser. Det er en stigning på 88,7 procent. Selvom der skal tages forbehold for, at der generelt sælges relativt få enheder på dette område, og at salgene ofte sker i større partier, har der været en betydelig fremgang i bussalget i første halvår 2024.

Pressefoto

Klik her

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: Mobility Denmark

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk

Yderligere oplysninger

Citater mv.
Mads Rørvig
Adm. direktør
Data
Kristine Bonnerup Vind
Konsulent

Fakta 

Mobility Denmark er brancheorganisation for bilproducenter, bilimportører, ladeoperatører, finansierings- og leasingselskaber samt delebilstjenster og biludlejning.

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: Mobility Denmark

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk