Nyheder / EU 25. august 2023

Nye tal: Markant forbedret trafiksikkerhed i Danmark

image description

Seneste opgørelse over antallet af trafikdræbte viser, at Danmark har det 3. laveste antal i EU og de danske veje er derved blevet mere sikre. Selvom udviklingen går den rigtige vej, kan der fortsat gøres mere for sikkerheden på de danske veje.

Danmark har det tredje laveste antal trafikdræbte pr. mio. indbyggere i EU. Det viser en ny opgørelse, som er baseret på data fra Care – EU’s trafikuheldsdatabase. Opgørelsen viser, at der i 2021 var 22 trafikdræbte i Danmark pr. million indbyggere. Til sammenligning var gennemsnittet i EU på 45 trafikdræbte pr. million indbyggere i 2021. Dermed er tallet i Danmark markant lavere, hvilket betyder en topplacering i EU. Sammenligner man med tallet for 2020, hvor der var 28 trafikdræbte per million indbyggere, har Danmark reduceret antallet af trafikdræbte med over 21 procent på et år og med ca. 35 procent, hvis der sammenlignes med 2019. Dette er også en tendens, der ses i hele EU, hvor 22 ud af 27 medlemslande havde færre trafikdræbte i 2021 sammenlignet med 2019. Det er positivt, men der kan fortsat gøres mere.

Hver person dræbt i trafikken er en for meget, hvorfor vi glæder os over, at vi har markant forbedret trafiksikkerhed, som blandt andet kan forklares ud fra de mange nye biler på vejene med nye teknologier. Fx er udstyr som fartpilot, sensorbremser, alarmer og vognbaneassistent med til at forbedre trafiksikkerheden i Danmark.” siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Sikkerhedsudstyr kan reducere frontalkollisioner med 70 procent 

I en undersøgelse af de 28 mest alvorlige frontalkollisioner i perioden september 2020 til november 2021, hvoraf 17 personer mistede livet og 13 var alvorligt tilskadekomne, fastslår Havarikommissionen for Vejtrafikulykker vigtigheden af sikkerhedsudstyr. Her var kommissionens konklusion, at op imod 70 procent af ulykkerne kunne være undgået, hvis bilerne havde haft vognbaneassistent - et såkaldt 'Emergency Lane Keeping System'. Sikkerhedsudstyret styrer aktivt rattet og dermed bilen tilbage i egen vognbane, såfremt den er ved at overskride midter- eller kantlinjer. Ny EU lovgivning betyder, at et sådant system blev et lovpligtigt krav i alle nye typer af biler d. 6. juli 2022 og bliver det i alle nyregistrerede person- og varebiler fra 7. juli 2024*.

Sikkerhedsudstyr beskattes hårdt i dag

Danske bilister betaler som udgangspunkt registreringsafgift på op til 150 pct. af bilens værdi herunder alt udstyr, som bilen leveres med. Dette gælder, uanset om der er tale om et større lydanlæg, dyre lædersæder eller potentielt livreddende sikkerhedsudstyr. Dermed kan registreringsafgiften medvirke til, at danskerne fravælger sikkerhedsudstyr, som ellers kunne gøre vejene mere sikre.

Den nye EU lovgivning, om at alle person- og varebiler skal udstyres med et 'Emergency Lane Keeping System', betyder med den nuværende registreringsafgift, at bilerne bliver væsentligt dyrere for forbrugerne. I dag beskattes sikkerhedsudstyr på nye biler nemlig fuldt ud, som et resultat af den værdibaserede afgift. Et alternativ kunne være en teknisk afgift, der er baseret på bilens energiforbrug og vægt, så forbrugerne dermed undgår at betale en højere pris, hvis de tilvælger ekstra sikkerhedsudstyr i købet. 

”Trafiksikkerhed bør være en selvfølge og ikke et dyrt tilkøb når man køber bil. Det er uhyggeligt, hvis den enkeltes sikkerhed i trafikken skal afgøres af meget høje afgifter, når man køber bil,” siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

*Med undtagelse af biler med hydraulisk servostyring (HPS), hvor kravene for hhv. typegodkendelse og indregistrering træder i kraft to år senere, dvs. hhv. i juli 2024 og 2026.

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk