Nyheder / EU 23. februar 2024

EU’s bilpark har ramt en kvart milliard personbiler

image description

Nye tal på den europæiske bilbestand slår fast: Bilen er kommet for at blive. Vi kaster lys på den europæiske bilpark, som er i vækst.

Bestanden af biler i EU voksede fra 2021 til 2022 med 1 procent, hvilket bragte totalen op over en kvart milliard personbiler. Det illustrerer tydeligt, at personbilen ikke er under udfasning, tværtimod – bilen er kommet for at blive. Men samtidig sker der også forandringer i sammensætningen af nutidens bilpark. Blandt andet er andelen af elbiler vokset betydeligt i den europæiske bilbestand, og elbilerne udgjorde i 2022 1,2 procent af alle biler i EU. Selvom der stadig er lang vej, vidner det om en bilpark der bliver grønnere:

Elbilerne fylder gradvist mere i både Danmark og EU, og den grønne omstilling af bilparken er kun en af mange store forandringer. I dag er der mange måder at have bil på – man kan fx både dele, leje og eje. Det handler om mobilitet, og her er bilen et vigtigt element,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Selvom EU er på vej mod en grønnere og mere fleksibel bilpark, er der fortsat behov for de rigtige politiske rammer og incitamentsstrukturer, både på EU-plan såvel som nationalt og lokalt. Det stigende antal biler på vejene kræver nemlig politisk fokus på, hvordan der fortsat sikres en effektiv mobilitet:

Fremtidens mobilitet står overfor flere vigtige udfordringer. Udover omstillingen til grønnere biler ligger der fx også en opgave i at bekæmpe trængsel – særligt i byerne. Det kræver særligt en politisk åbenhed for andre måder at have bil på – for bilen er en uundgåelig del af vores transport, også i fremtiden, ” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

 

Yderligere oplysninger

Citater
Mads Rørvig
Adm. direktør
Data mv.
Kristine Bonnerup Vind
Konsulent

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas.

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, ACEA

Pressefoto

Klik her