Nyheder / Aktiviteter 14. juni 2023

De Danske Bilimportører udvider med bank-, finansierings- og leasingmedlemmer

image description

Efter 83 år udvider De Danske Bilimportører medlemskredsen. De Danske Bilimportører, der er brancheforening for bilimportører og bilproducenternes repræsentation i Danmark, inviterer banker, leasing- og finansieringsselskaber til at blive associerede medlemmer.

Adm. direktør Mads Rørvig udtaler i den forbindelse: ”Med dette initiativ ønsker vi at samle den del af finansbranchen, der understøtter det autoriserede nybilsalg og har en høj grad af compliance og regelefterlevelse. Alle led i bilindustrien er under forandring, og det er i høj grad bilproducenterne, som fører an. Derfor ser vi det som naturligt at være interesseorganisation for flere dele af vores værdikæde, hvor vi i høj grad har store interessesammenfald.”

Mads Rørvig fortsætter: ”Vi ønsker i foreningen at knytte tættere bånd til banker, leasing- og finansieringsselskaber, da disse selskaber i stigende grad udgør en essentiel del af vores medlemmers mulighed for at bringe nye biler på markedet. Samtidig oplever vi, at bilimportører og producenter i meget høj grad har sammenfaldende interesser med netop banker, leasing- og finansieringsselskaber, hvorfor det er naturligt at understøtte hinanden i samme proaktive forening.”

Ifølge tal fra Bilstatistik.dk udgør værdien af markedet inklusiv leasing af personbiler 139 mia. kr.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig
Adm. direktør