Nyheder / Bilsalg 9. februar 2024

Bilsalg i Skandinavien: Danmark haltede efter Sverige og Norge i januar

image description

De skandinaviske lande er generelt foran i salget af elbiler, men hvordan ligger landene i forhold til hinanden? De Danske Bilimportører bringer her et overblik over bilsalget for januar 2024 i Danmark, Norge og Sverige. Danmark gik tilbage med knap 15 procent, mens Sverige og Norge oplevede stor vækst.

Januar måned bød på en opbremsning i det danske bilsalg, mens der var flotte fremgange i Norge og Sverige. Norge oplevede den største fremgang på hele 175,5 procent, mens fremgangen i Sverige lå på 17,5 procent. Det faldende bilsalg i Danmark kan hænge sammen med, at stigningen i bundfradraget i registreringsafgiften for elbiler, som var en del af finanslovsaftalen, først træder i kraft 1. februar. Det har skabt et incitament hos forbrugerne til at vente med at indregistrere og derved kunne betale en lavere registreringsafgift.

Når det kommer til andelen af elbiler blandt de nye biler, så er Norge markant foran Danmark og Sverige. I januar 2024 var 92,1 procent af de nyregistrerede biler elektriske. Danmark havde den næsthøjeste andel på 35,3 procent og var dermed foran Sverige, der med 28,7 procent kunne tage tredjepladsen. Norge havde allerede i 2020 større elandele end Danmark og Sverige har i januar 2024, hvilket understreger, hvor meget foran nordmændene er i forhold til elbiler.

Vores ambitioner for elbiler i Danmark er meget høje, men sammenlignet med Norge er vi stadig et stykke bagefter. Det er klart, at incitamenter har betydning for salget af elbiler, hvilket viser sig i Norges succesfulde resultater, og i de opbremsninger vi har set i Danmark og i Sverige efter en stigning i afgiftsniveauet. Det skal med i overvejelserne, når politikerne fremover skal fastsætte rammerne for elbiler i Danmark,” siger Mads Rørvig, adm. direktør hos De Danske Bilimportører.

De Danske Bilimportører udsender hver måned en pressemeddelelse om bilsalget i Skandinavien på baggrund af data fra bilstatistik.dk

 

Yderligere oplysninger

Danmark
Mads Rørvig
Adm. direktør
Sverige
Andrée Peters
Markedschef Sverige, DBI IT/Bilstatistik.se
Norge
Øyvind Solberg Thorsen
Direktør, OFV

FAKTA

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas.

Videregivelse af pressemeddelelsens indhold:

Videregivelse af tal og data fra pressemeddelelsen må kun finde sted med kildehenvisning til:

Danske data: Bilstatistik.dk

Svenske data: Bilstatistik.se

Norske data: OFV.no

Metode

På Bilstatistik.dkOFVStatistikkk.no og Bilstatistik.se, optræder campere altid i en selvstændig kategori, hvorfor de ikke indgår i opgørelsen af registreringstal for person- og varebiler, uanset hvordan de måtte være registreret hos de nationale myndigheder. Dette drejer sig om 1.618 enheder i Norge, 2.537 enheder i Sverige og 1.101 enheder i Danmark for hele 2023. Disse tal kan leveres udspecificeret på f.eks. producentnavnet for camper-opbygningen ved henvendelse til Bilstatistik.se

Enheder der i sit land er registeret som enten vare- eller lastbil og har en totalvægt op til 3.500 kg indgår i statistikken som varebiler, mens enheder med en totalvægt over 3500 kg indgår som lastbiler.

Pressefoto

Klik her