Nyheder / Politik 27. oktober 2023

Bilindustrien: Giv danskerne laderet

image description

De Danske Bilimportører foreslår at give “lade-ret” til de danske familier med bil, der ikke har egen parkering og dermed ikke mulighed for at opsætte egen ladeboks. Hvis borgeren gør brug af sin lade-ret, skal kommunerne tvinges til at opsætte ladere i nærheden.

Ifølge Danmarks Statistik er der over 730.000 danske familier med bil, der bor i etagebolig, rækkehus eller lign., og som derfor ikke nødvendigvis har mulighed for fast parkering og etablering af egen ladeboks. Hvis ikke disse familier har adgang til offentlige “kantstens-ladere” til elbilen foran bopælen, kan det være praktisk umuligt at have en elbil i dagligdagen.

Med forslaget vil en borger med bopæl i fx en etagebolig, uden mulighed for egen parkering, kunne kræve af kommunen, at der skal opsættes ladestandere på offentlige parkeringspladser ved ejendommen.

“Vi ser desværre eksempler på, at borgere afleverer deres elbil tilbage, fordi der ikke er tilstrækkelig mulighed for opladning tæt på bopælen. Det er brandærgerligt,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Gratis for det offentlige

Kommunerne kan ikke selv sætte offentlige ladestandere op, men kan derimod lave udbud, som private aktører kan byde ind på. Det sikrer, at opsætning af ladestanderne betales af private aktører til den billigste pris.

“Det bedste ved vores forslag er næsten, at det ikke koster det offentlige noget. Tværtimod. Det offentlige skal bare sørge for at få sat udbudene igang hurtigst muligt, så ladestanderne kan komme op. Det er der private aktører, der tilmed vil betale for,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Stor forskel blandt kommunerne

Det handler ikke nødvendigvis om at have flest offentlige ladestandere pr. familie med bil, da de fleste borgere i fx Ærø og Samsø kommune har mulighed for selv at opsætte en ladestander i deres indkørsel. København og Frederiksberg er derimod gode eksempler på kommuner, hvor der er mange familier med bil, der bor i etageejendom, og hvor behovet for offentlige kantstensladere er massivt.

“Flere kommuner er håbløst bagefter, og det forsinker den grønne omstilling. Som eksempel er der i Københavns kommune over 120.000 offentlige parkeringspladser, men kun ca. 3.000 offentlige ladere. Når en tredjedel af bilparken forventes at kunne oplades om blot 6 år, skal der virkelig sættes fart på, hvis vi skal kunne nå at imødekomme efterspørgslen. Derfor bør borgerene få rettigheden til at kunne lade sin bil,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Yderligere oplysninger

Gengivelse af tekst, citater mv.: De Danske Bilimportører

Uppladdning.nu: Data vedrørende kommunernes offentligt tilgængelige ladepunkter. Data pr. 30. september 2023.

Danmarks Statistik: Data vedrørende familiernes boligforhold og egne køretøjer. Data pr. 30. september 2023.

Bilstatistik.dk: Data vedrørende den private bestand af opladelige biler i kommunerne. Data pr. 30. september 2023.