10.000 nye ladepunkter siden sidste år

image description

Antallet af ladepunkter ved udgangen af maj afslører, at der er kommet flere end 10.000 nye ladepunkter til i Danmark siden maj sidste år. Samtidig er antallet af lynladepunkter steget med 172,1 procent.

I slutningen af maj 2024 fandtes der 22.820 offentlige ladepunkter i Danmark. Det er godt 10.000 flere end i maj 2023, hvor der fandtes knap 12.500 ladepunkter. Det svarer til en stigning på 83,5 procent over det seneste år. Der er også kommet markant flere lynladere til. Pr. 31. maj 2024 kunne man lynlade sin elbil 2.980 steder i landet, hvilket svarer til en stigning på 172,1 procent sammenlignet med samme måned sidste år.

Det er positivt, at der fortsat kommer flere og flere offentlige ladepunkter. Det er vigtigt, at der er gode rammer og muligheder for at køre elbil, og en god ladeinfrastruktur er en nødvendighed for nuværende og kommende elbilister,” siger Allan Skytte Christensen, chefkonsulent i Mobility Denmark.

Ved udgangen af maj fandtes der i Danmark 246.894 elbiler. Det er en vækst på 79 procent sammenlignet med maj 2023, hvor elbilbestanden udgjorde 137.916 biler. Stigningen i antallet af elbiler er mindre end tilvæksten i ladepunkter, hvilket betyder, at færre elbiler skal deles om hvert ladepunkt. Det gør opladning lettere tilgængeligt for elbilisterne, og tilgængelighed er netop et af de vilkår, der skal sikres for at få flere til at vælge elbil.

Det er vigtigt for den grønne omstilling, at flere vælger at blive elbilister, men det kan være en udfordring for dem, som bor i etageejendomme eller af anden årsag ikke har mulighed for at have egen ladeboks. Mobility Denmark har derfor stillet et forslag om laderet, så flere danskere kan vælge en grøn bil,” siger Allan Skytte Christensen, chefkonsulent i Mobility Denmark.

Forslaget om laderet skal give borgere, der ikke selv har mulighed for at have en ladeboks, ret til at kræve af kommunen, at der opstilles et offentligt ladepunkt nær deres bopæl. Læs mere om forslaget her.

Mobility Denmark udsender hver måned en pressemeddelelse om antallet af ladestandere i Danmark på baggrund af data fra bilstatistik.dk og Zapup.eu Chargex Analytics.

Yderligere oplysninger

Citater mv.
Allan Skytte Christensen
Chefkonsulent
Data
Kristine Bonnerup Vind
Konsulent

Mobility Denmark repræsenterer bilproducenter, bilimportører, ladeoperatører, samt finansierings- og leasingselskaber.

Kildeangivelse

Mobility Denmark, bilstatistik.dk, Zapup.eu Chargex Analytics

Begrebsdefinition

Ladepunkter defineres her som udtag til ladekabler. Det vil sige, at en ladestander godt kan have flere ladepunkter.

Pressefoto

Klik her