Gennemsnitlig CO2 udledning fra nye personbiler pr. land i EU

I EU udleder den gennemsnitlige nye bil 108 g CO2/km

Gennemsnitlig CO2 udledning fra nye personbiler i EU

CO2 udledningen fra nye biler er faldet med 29.4 % siden 2008

Kilde: EEA