Grøn omstilling af den tunge transport

Fremtiden er grøn. Danmark er allerede i dag et grønt foregangsland, og den position skal vi både holde fast i og udbygge yderligere. Alle skal bidrage, og det gælder naturligvis også den tunge transport.

Danske lastbiler står for 12 procent af Danmarks samlede CO2-udledning fra vejtransporten. Hvis man tæller udenlandske lastbiler med, er det knap 19 procent af udledningen fra brændstoffer, der sælges i Danmark. Det er store tal, og derfor er der også et meget stort potentiale i at gøre transporten med lastbiler mere grøn. I dag er det politiske sigte en reduktion på 16-18 procent i 2030.

Via EU er lastbilsproducenterne desuden underlagt ambitiøse mål om reduktion af de gennemsnitlige certificerede CO2-udledninger af de biler, som de sender på markedet. Disse er teoretiske præstationsnormer fastsat på ved brug af det såkaldte ”Vehicle Energy Consumption Calculation Tool” (VECTO).

Der skal handles nu!

Men der skal mere til, og derfor skal vi handle nu. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at omstillingen af lastbiler er langt mere kompleks end omstillingen af personbiler. Det skyldes blandt andet kørselsmønstrene, som er meget forskellige fra personbilerne, ligesom der er store forskelle mellem de forskellige typer af tung transport. Samtidig med at der er forskelle i de teknologier, der er til rådighed for henholdsvis personbiler og lastbiler.

Flere forskellige teknologier skal i spil

Omstillingen af den tunge transport kræver flere forskellige teknologier med tilhørende infrastruktur, og nogle af disse teknologier er ikke modnet endnu. En del af lastbiltrafikken er i sin natur grænseoverskridende, ligesom producenterne ikke udvikler lastbiler alene til Danmark. Derfor er det vigtigt at vælge løsninger som fungerer på europæisk plan. Men kompleksiteten skal bestemt ikke afholde os fra at gå i gang! Der er masser af muligheder både på kort og lang sigt, og der er masser af grønne gevinster at høste. Tilmed er der den fordel, at lastbiler i mange tilfælde har en kortere levetid end personbiler.

Holdbare politiske beslutninger og langsigtede rammevilkår

Det betyder, at udskiftning af køretøjerne og dermed indfasning af nye, grønne løsninger, kan ske hurtigere. Vi har udviklet seks konkrete initiativer, som vil gøre de danske lastbiler grønnere og mindske CO2-udledningen fra den tunge transport betragteligt. De konkrete løsninger kan naturligvis diskuteres, men der er én helt altafgørende forudsætning for virksomhedernes grønne omstilling, også i transportbranchen: At rammevilkårene er kendte og langsigtede. Grøn omstilling er dyr og vanskelig, og virksomhederne er derfor nødt til at kunne regne med de gældende rammevilkår i en længere periode, for at kunne træffe de rigtige beslutninger og foretage de nødvendige investeringer. Holdbare politiske beslutninger giver kendte, langsigtede rammevilkår – og det får de grønne lastbiler hurtigere ud på vejene.

Vi præsenterer seks konkrete initiativer:

1 Tilskud til elektriske lastbiler

2 Tilskud til gaslastbiler

3 Ny grøn infrastruktur

4 Nye kørselsafgifter

5 Tilpasning af brændstofafgifterne

6 Strammere miljøzoner

Initiativerne er fælles for medlemmerne af De Danske Bilimportører, der reelt repræsenterer alle lastbilmærkerne i Danmark. Vi læner os op ad viden direkte fra lastbilproducenterne, ligesom vi har ladet os inspirere af de ideer og analyser, der findes hos blandt andre Klimarådet1 og Dansk Energi/Dansk E-Mobilitet2.

Læs hele pixiebogen her: