Sådan får vi elbiler ud på de danske veje

Flere kommunale parkeringspladser forbeholdt elbiler og plug-in hybridbiler

I Norge er omstillingen til flere elektriske biler i fuld gang. Det skyldes, foruden at elbiler og andre nulemissionsbiler er afgifts- og momsfritaget, at norske elbilsejere nyder godt af bl.a. billigere parkering, tilladelse til at køre i busbaner, billigere eller gratis færge- og broforbindelser og lignende.

Hos De Danske Bilimportører mener vi, at Danmark kan lære af Norge. Vi skal ikke kopiere det norske eksempel én til én, men vi skal gøre det let og attraktivt at være el- og plug-in hybridbilist.

I de store byer er det ofte svært at finde en parkeringsplads, og det er næsten en olympisk disciplin at finde en P-plads i de sene aftentimer. Vi foreslår at forbeholde 10 pct. af de kommunale P-pladser udelukkende til elbiler og plug-in hybridbiler i 2025 og yderligere 10 procent i 2030.

Giv kommunerne råderum til at skabe flere ladestandere i lokalområdet

Fagforeningen IDA spurgte i 2019 2.000 danskere, hvad der afholder dem fra at købe en elbil. Den største bekymring var, ifølge undersøgelsen, at elbiler er for dyre. Den næststørste bekymring var, at danskerne synes, at der er for langt mellem lademulighederne i Danmark.

De Danske Bilimportører har i 2022 undersøgt plug-in hybridejeres købsadfærd. Her svarede 54 pct. at de havde fravalgt en elbil fordi der er for få ladestandere. Ydermere svarede 70 pct. at en af årsagerne til valget af plug-in hybrid fremfor elbil var for kort rækkevidde, hvilket også er et problem, der til dels kan afhjælpes med bedre ladeinfrastruktur.

I takt med at teknologien modnes, vil prisen på elbiler falde. Den udvikling ser vi allerede. Til gengæld har ladeinfrastrukturen brug for en overhaling nu og her, hvis Danmark skal have flere bilister over i elbilerne. Vi har brug for, at der kommer flere offentligt tilgængelige ladestandere – især i storbyerne, hvor borgerne sjældent har mulighed for at få egen ladeplads.

Optimer og udbyg den lokale ladeinfrastruktur

Med ikrafttrædelsen af den nye kommunale udligningsaftale fra maj 2020, må en kommune maksimalt tjene 320 kr. pr. indbygger på parkeringsbilletter- og licenser. Parkeringsindtægter herover modregnes 100 pct. i kommunernes bloktilskud fra staten.

Hos De Danske Bilimportører foreslår vi at hæve grænsen på 320 kr. til 640 kr. De ekstra indtægter, som måtte tilfalde kommunekassen, skal dog øremærkes udviklingen af den lokale ladeinfrastruktur til grønne biler.

Vores udspil skal ikke forstås som en opfordring til kommunerne om at hæve deres parkeringstakster for at få råd til den grønne omstilling. I stedet retter vores forslag sig mod de kommuner, der i forvejen har indtægter fra parkering på over 320 kr. pr. indbygger, som fremover vil kunne beholde flere penge i deres egen kommunekasse.  Penge som altså skal gå til den lokale, grønne omstilling.